Borderline.poznan.pl

Borderline

Słowo „borderline” odnosi się przynajmniej do dwóch kontekstów.

 • W wąskim rozumieniu tego słowa oznacza ono określony typ zaburzeń osobowości
  • Osobowość chwiejna emocjonalnie –  ICD-10 F60.3 Osobowość „borderline”
  • Zaburzenie osobowości z pograniczna – DSM-IV 301.83
 • W szerokim znaczeniu odnosi się ono do określonej struktury osobowości pozostającej na pograniczy neurotycznej i psychotycznej organizacji osobowości.
 • Oznacza to, że używając słowa borderline możemy mówić zarówno o jednym zaburzeniu osobowości jak i o całej ich grupie.

borderline

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości są definiowane jako trwałe, niezmienne i szkodliwe wzorce zachowań oraz reagowania na bodźce, które w negatywny sposób wpływają na adaptację danej osoby do życia w społeczeństwie i są dla niej źródłem cierpienia lub powodują jej nieustające konflikty z otoczeniem. Zaburzeniom osobowości towarzyszą zazwyczaj liczne objawy psychologiczne a często również zaburzenia zachowania i uzależnienia.

Zaburzenia Osobowości typy Borderline DSM-IV

 • Zgodnie z DSM-IV, pograniczne zaburzenie osobowości (301.83) występuje, jeżeli przez dłuższy czas utrzymuje się co najmniej pięć spośród wymienionych dziewięciu kryteriów:
 • gorączkowe wysiłki uniknięcia rzeczywistego lub wyimaginowanego odrzucenia,
 • niestabilne i intensywne związki interpersonalne, charakteryzujące się wahaniami pomiędzy ekstremami idealizacji i dewaluacji,
 • zaburzenia tożsamości: wyraźnie i uporczywie niestabilny obraz samego siebie lub poczucia własnego ja (sense of self),
 • impulsywność w co najmniej dwóch sferach, które są potencjalnie autodestrukcyjne (np. wydawanie pieniędzy, seks, nadużywanie substancji, lekkomyślne prowadzenie pojazdów, kompulsywne jedzenie),
 • nawracające zachowania, gesty lub groźby samobójcze albo działania o charakterze samookaleczającym,
 • niestabilność emocjonalna spowodowana wyraźnymi wahaniami nastroju (np. poważnym epizodycznym głębokim obniżeniem nastroju (dysphoria), drażliwością lub lękiem trwającymi zazwyczaj kilka godzin, rzadko dłużej niż kilka dni),
 • chroniczne uczucie pustki,
 • niestosowny, intensywny gniew lub trudności z kontrolowaniem gniewu (np. częste okazywanie humorów (ang. frequent displays of temper), stały gniew, powtarzające się bójki),
 • przelotne, związane ze stresem myśli paranoiczne (ang. paranoid ideation) lub poważne symptomy rozpadu osobowości (ang. dissociative symptoms).

Osobowość Chwiejna Emocjonalnie ICD-10

 • W ICD-10 używa się pojęcia „osobowości chwiejnej emocjonalnie” (F60.3), która występuje w dwóch podtypach: impulsywnym (F60.30) i borderline (F60.31).
 • Dla typu borderline muszą wystąpić co najmniej trzy spośród cech wymienionych przy typie impulsywnym (powyżej), oraz co najmniej dwie spośród poniższych:
 • zaburzenia w obrębie i niepewność co do obrazu ja (self image) oraz celów i wewnętrznych preferencji (włączając seksualne),
 • dążenie ku byciu uwikłanym w intensywne i niestabilne związki, prowadzące często do kryzysów emocjonalnych,
 • nadmierne wysiłki uniknięcia porzucenia,
 • powtarzające się groźby lub działania o charakterze autoagresywnym (self-harm),

chroniczne uczucie pustki.

Leczenie zaburzeń osobowości

Obecnie wyróżnia się następujące typy terapii ukierunkowanych na leczenie zaburzeń osobowości
Terapia Psychodynamiczna

TFP
DPHP
Terapia oparta na mentalizacji

Terapie poznawcze

DBT

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu (TFP)

 • TFP (Transference Focused Psychotherapy) – psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu to jedyny typ psychoterapii, którego celem jest trwała zmiana w strukturze osobowości pacjenta a tym samym nie tylko ustabilizowanie objawów ale również całkowite wyeliminowanie ich przyczyny.
 • TFP łączy podejście psychodynamiczna z określoną strukturą umożliwiającą kontrolę objawów i zwiększanie refleksyjności pacjenta.
 • TFP dąży do modyfikacji zinternalizowanych obrazów siebie i innych co przekłada się na zmniejszenie ilości konfliktów interpersonalnych i stabilniejsze relacje a także bardziej spójne przeżywanie siebie i innych.
 • Twórcą TFP jest Otto F. Kernberg wybitny psychoterapeuta psychodynamiczna
 • W Polskich warunkach TFP jest nauczana przede wszystkim w ramach Krakowskiej Szkoły Psychodynamicznej, która cyklicznie od kilku lat organizuje konferencje z Kernbergiem lub jego współpracownikami.

borderline.poznan.pl

Czym różni się Borderline od Borderline

 • Gdy mówimy o Borderline często pacjenci nie zdają sobie sprawy, że ten termin w języku psychiatrycznym ma dwa różne znaczenia.
 • Borderline Personality Organization czyli Organizacja Osobowości z Poziomu Borderline, to nazwa grupy zaburzeń osobowości.
 • Borderline Personality Disorder czyli Osobowość Typu Borderline to nazwa jednego z typów zaburzeń osobowości. BPD jest zaburzeniem osobowości o podobnej charakterystyce objawów do osobowości niedojrzałej (dawniej histerycznej), osobowości histrionicznej, a także osobowości narcystycznej i osobowości antyspołecznej.
 • Zależnie od znaczenia używanego słowa może ono oznaczać albo specyficzny typ zaburzeń osobowości albo głębokość zaburzeń psychicznych i dojrzałość struktury osobowości pacjenta.
 • Z tego rozróżnienia będą wynikać również dwie różne drogi diagnostyczne. Z jednej strony by zdiagnozować BPD wystarczy proste rozpoznanie psychiatryczne ukierunkowane na wskaźniki behawioralne. Diagnoza BPO jest natomiast długim, subtelnym i wymagającym głębokiej wiedzy i doświadczenia procesem.
 • Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z BPO czy BPD to leczenie będzie zawsze obejmować  okres terapii wynoszący co najmniej 3 lata o częstotliwości spotkań wynoszącej co najmniej 2 spotkania tygodniowo.
 • Wszyscy pacjenci z Organizacją Osobowości z Poziomu Borderline będą borykali się z objawami zakłócającymi ich adaptacje do środowiska i negatywnie wpływającymi na ich relacje. Będą mieli trudności w adaptacji do nowych sytuacji i będą mieli tendencję do postrzegania różnych relacji w sposób schematyczny mając jednocześnie poczucie, że wszystkie ich relacje wyglądają tak samo. Pacjenci z BPO używają mniej dojrzałych mechanizmów obronnych a co za tym idzie ich percepcja siebie i innych będzie silnie zniekształcona i podporządkowana aktualnie przeżywanym konfliktom wewnętrznym.
 • Na podstawie Książki Otto F. Kernberga:  PSYCHOTERAPIA SKONCENTROWANA NA PRZENIESIENIU W LECZENIU ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI BORDERLINE PODRĘCZNIK KLINICZNY.

Leczenie zaburzeń osobowości

Specjaliści zajmujący się borderline w Poznaniu.

Jakub Bętkowski

Artkuły

Ośrodek Leczenia Zaburzeń Osobowości

Kontakt

Zadzwoń lub napisz i umów się na spotkanie.

 • Ul. Święty Wojciech 22/24 lokal 2, Poznań
 • Tel. 607890442
 • jakub@betkowski-psychoterapia.pl